beatmania 6thMIX プレイ可能ステージ

ノーマル 1クレダブル

数値データ1(難易度,音符数,テンポ)
HTML 1st 2nd 3rd comp1 4th 5th comp2 club dct core 6th 7th final   III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
TXT 1st 2nd 3rd comp1 4th 5th comp2 club dct core 6th 7th final   III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal

数値データ2(グルーブゲージ増減量)
HTML 1st 2nd 3rd comp1 4th 5th comp2 club dct core 6th 7th final   III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal

プレイ可能ステージ
HTML 1st 2nd 3rd comp1 4th 5th comp2 club dct core 6th 7th final   III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
TXT 1st 2nd 3rd comp1 4th 5th comp2 club dct core 6th 7th final   III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal

かにかにクラブ > ビートマニア / ビートマニアスリー >
楽譜 1st 2nd 3rd comp1 4th 5th comp2 club dct core 6th 7th final   III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal   ALL-SP ALL-DP


ノーマルモード
最終ステージはDIPSW設定によって3〜5の中から選択されているので、表にはそれらを列挙した。
123123412345title
OOOOOOOOOOOOFIRE
............Lying on the bench
OOOOOOOOOOOORECALL
OOOOOOOOOOOOSURGE LINE
OOOOOOOOOOOOBATTERY BOOM
OOOOOOOOOOOOCatch it!
.OO.OOO.OOOOPINK DREAM
OOOOOOOOOOOOResolve
OOOOOOOOOOOOSUPERSONIQ FLIGHT
OOOOOOOOOOOOair
OOO.OOO..OOOHOW LONG?
OOOOOOO.OOOOHYSTERIA 2001
OOOOOOOOOOOOJack and Mark Get Busy!
OOOOOOO.OOOOMY DJ
..O...O...OONEW WORLD
.OO..OO..OOOUZIEL
.OO.OOO..OOOA break on the edge
.OO.OOO.OOOOasian 573
OOO.OOO.OOOOLAUGHIN
.OO..OO...OOSmack up
.OO..OO...OOTEAR IT UP
..O...O....ODrumfunk
..O..OO...OOFeel The Light
.OO..OO..OOOFUNKY MODELLING (EDIT)
..O...O....OVirtual Drummer
..O...O....ODisabled the FLAW
..O...O....OWHO GOTTA FUNK?

1クレジットダブルプレイモード
1クレジットダブルに「Lying on the bench」は全曲コマンドを使用しても登場しない。
12title
OOFIRE
xxLying on the bench
OORECALL
OOSURGE LINE
OOBATTERY BOOM
OOCatch it!
OOPINK DREAM
OOResolve
OOSUPERSONIQ FLIGHT
OOair
OOHOW LONG?
OOHYSTERIA 2001
OOJack and Mark Get Busy!
OOMY DJ
OONEW WORLD
OOUZIEL
OOA break on the edge
OOasian 573
OOLAUGHIN
OOSmack up
OOTEAR IT UP
OODrumfunk
OOFeel The Light
OOFUNKY MODELLING (EDIT)
OOVirtual Drummer
OODisabled the FLAW
OOWHO GOTTA FUNK?

© 2000-2024 KANIKANI