I LIVE JUST 4U {standard} {double play}
4th 5th comp2 III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal

R&B

TOTAL NOTES = 144 = 74+70
BPM = 90

žI LIVE JUST 4U {basic} 4th 5th comp2 III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
žI LIVE JUST 4U {standard} 4th 5th comp2 III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
žI LIVE JUST 4U {another} 4th
žI LIVE JUST 4U {another} 5th comp2 III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal

žI LIVE JUST 4U {basic} {double play} 4th 5th comp2 III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
ŸI LIVE JUST 4U {standard} {double play} 4th 5th comp2 III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
žI LIVE JUST 4U {another} {double play} 4th 5th comp2 III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal

‚©‚Ι‚©‚ΙƒNƒ‰ƒu > beatmaniaŠy•ˆW >
1st 2nd 3rd comp1 4th 5th comp2 club dct core 6th 7th final   III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal   ALL-SP ALL-DP


© 2000-2022 KANIKANI