DEEP IN YOU {basic}
4th 5th comp2 III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
DEEP IN YOU {standard}
4th 5th comp2 final III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal

DANCE POP

TOTAL NOTES = 323
BPM = 126

ŸDEEP IN YOU {basic} 4th 5th comp2 III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
žDEEP IN YOU {basic} final
ŸDEEP IN YOU {standard} 4th 5th comp2 final III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
žDEEP IN YOU {another} 4th 5th comp2 final III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal

žDEEP IN YOU {basic} {double play} 4th 5th comp2 III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
žDEEP IN YOU {basic} {double play} final
žDEEP IN YOU {standard} {double play} 4th 5th comp2 final III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
žDEEP IN YOU {another} {double play} 4th final
žDEEP IN YOU {another} {double play} 5th comp2 III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal

‚©‚Ι‚©‚ΙƒNƒ‰ƒu > beatmaniaŠy•ˆW >
1st 2nd 3rd comp1 4th 5th comp2 club dct core 6th 7th final   III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal   ALL-SP ALL-DP


(C) 2000-2019 KANIKANI