DEEP CLEAR EYES [FOOT VER.] {basic}
III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
DEEP CLEAR EYES [FOOT VER.] {standard}
III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal

DRUM'N'BASS MIX

TOTAL NOTES = 276
BPM = 155

DEEP CLEAR EYES {basic} 3rd comp1 comp2 core final III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
DEEP CLEAR EYES {standard} 2nd 3rd comp1 comp2 core final III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
DEEP CLEAR EYES {another} comp2 final IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
DEEP CLEAR EYES [FOOT VER.] {basic} III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
DEEP CLEAR EYES [FOOT VER.] {standard} III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
DEEP CLEAR EYES [THE BLEEPING UP MIX] {basic} core IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
DEEP CLEAR EYES [THE BLEEPING UP MIX] {standard} core IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
DEEP CLEAR EYES [THE BLEEPING UP MIX] {another} core IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal

DEEP CLEAR EYES {basic} {double play} 3rd comp1 comp2 core final
DEEP CLEAR EYES {basic} {double play} III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
DEEP CLEAR EYES {standard} {double play} 2nd 3rd comp1 comp2 core final
DEEP CLEAR EYES {standard} {double play} III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
DEEP CLEAR EYES {another} {double play} comp2 final IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
DEEP CLEAR EYES [THE BLEEPING UP MIX] {basic} {double play} core IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
DEEP CLEAR EYES [THE BLEEPING UP MIX] {standard} {double play} core IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
DEEP CLEAR EYES [THE BLEEPING UP MIX] {another} {double play} core IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal

かにかにクラブ > ビートマニア / ビートマニアスリー >
1st 2nd 3rd comp1 4th 5th comp2 club dct core 6th 7th final   III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal   ALL-SP ALL-DP


IIIcore/IIIap6/IIIap7/IIIfinalではペダルの表示は右端なので上記の楽譜を参照。
IIIではペダルの表示は左端なので下記の楽譜を参照。


© 2000-2024 KANIKANI