ALL IS VANITY {another}
final III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal

DRUM'N'BASS

TOTAL NOTES = 394
BPM = 157

ALL IS VANITY {basic} final III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
ALL IS VANITY {standard} final
ALL IS VANITY {standard} III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
ALL IS VANITY {another} final III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal

ALL IS VANITY {basic} {double play} final III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
ALL IS VANITY {standard} {double play} final
ALL IS VANITY {standard} {double play} III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal
ALL IS VANITY {another} {double play} final

かにかにクラブ > ビートマニア / ビートマニアスリー >
1st 2nd 3rd comp1 4th 5th comp2 club dct core 6th 7th final   III IIIcore IIIap6 IIIap7 IIIfinal   ALL-SP ALL-DP


譜面分岐曲。(IIIシリーズのみ)
分岐点:28小節目(7列目4小節目)
そこまでのGREAT+GOODが、80%以上なら上記の楽譜、80%未満なら下記の楽譜、40%未満なら更に下記の楽譜になる。
80% > (GREAT+GOOD) ≧ 40%

40% > (GREAT+GOOD) ≧ 0%

© 2000-2024 KANIKANI